De verkoopsovereenkomst gaat digitaal

Positief evolutie sinds de start van de covidpandemie: de digitalisering van de verkoopovereenkomst kwam in een stroomversnelling. Wist je bijvoorbeeld dat het perfect mogelijk is om bij de aankoop van een nieuwe woning het compromis en de akte vanop afstand in orde te brengen? Da’s veilig én het betekent een grote tijd- en kostenbesparing. En aan de reacties van alle partijen te horen, wordt dit een blijver.

Hoe werkt het?

Eenvoudig. Maar we moeten wel het onderscheid maken tussen de twee contractuele fases die deel uitmaken van de verkooptransactie: de onderhandse verkoopovereen­komst ofte het compromis en de notariële akte. Zij verlopen allebei digitaal, maar op een andere manier.

Fase 1: de onderhandse verkoopovereenkomst

Als koper kon je de onderhandse verkoopovereenkomst, ook gekend als ‘het compromis‘, elektronisch ondertekenen. Je moet dus niet meer naar het vastgoedkantoor om je handtekening te zetten op de originele exemplaren en bij­lagen. Er bestaan verschillende manieren en onlinetools om je elektronische handtekening te plaatsen in de juiste vakjes op de pdf. Vaak is een extra beveiliging voorzien om je identiteit te verifiëren. Dit kan bijvoorbeeld via een sms-code die naar je gsm wordt gestuurd. 

Fase 2: de notariële akte

Na de digitale ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst volgt de registratie van de verkoop. Dit moet binnen de vier maanden gebeuren via onder­tekening van de notariële akte. Deze notariële akte kan je echter niet zelf elektronisch tekenen omdat de tussenkomst van een notaris nood­zakelijk is. Hiervoor moet je de digitale volmacht in orde brengen. Dit kan makkelijk door middel van een beveiligde videoconferentie. Vergeet op dat moment je elD­kaartlezer en pincode niet. De akte wordt dus nog steeds fysiek ondertekend door de gevolmachtigde. De digitale akte is een authentieke akte, wat betekent dat ze een bijzondere bewijswaarde heeft. Ze wordt in jouw plaats veilig getekend, met alle waarborgen die eigen zijn aan notariële akten. 

Gerelateerde blogs